Visie webdesign

Onze visie over webdesign.

Jarenlange ervaring heeft aangetoond dat er problemen kunnen ontstaan wanneer men niet over de source beschikt van de website die door een derde werd gebouwd. Het ontwikkelen van een website kost geld, vaak veel geld. En wanneer bij een conflict met de websitebouwer of wanneer deze failliet gaat, er een website overblijft, die niet meer aangepast kan worden. Zonder source is aanpassen niet mogelijk. We zijn er meer en meer van overtuigd dat de source in eigen bezit zou moeten komen/blijven.

Het is wel mogelijk, om bij gebrek aan de source, om welke reden dan ook, een source-rip uit te voeren op de bestaande website. Maar het is altijd beter om over de source zelf te beschikken.

Websites om websites te bouwen zijn gemakkelijk, maar websites bouwen is een zaak, het aanpassen in de toekomst is een andere zaak. Beschikken over de source van zijn website kan enorm veel tijd en geld uitsparen!

Nadelen zijn bijvoorbeeld:

  • Het feit dat source niet beschikbaar is (dus website stopt, website kwijt)
  • De domeinnaam die hier aan gekoppeld is kan meestal ook niet beheerd worden, met als gevolg dat het aanmaken van extra subdomeinen of emailboxen niet mogelijk is.
  • Beperkingen eigen aan de wijze waarop de website ontwikkeld werd. HTML5 en CCS3 hebben bijvoorbeeld geen beperkingen.
  • ...