Software op maat

Op maat schrijven van aangepaste software.

Is het door u gezocht softwarepakket niet op de markt verkrijgbaar? Dan is er maar één oplossing nl. het op maat schrijven van aangepaste software. Wij zorgen ervoor dat het Windows-compatibel is.

  • Analyseren van het door u gevraagd probleem
  • Telkens met een schatting van het aantal werkuren inclusief vermelding van een maximum aantal
  • ActiveX/.NET documenten aanmaken
  • ActiveX/.NET controls aanmaken

Software op maat